Ύφασμα

Υφαίνοντας επιτυχημένα προϊόντα.

• Τσάντες - τσαντάκια
• Είδη ένδυσης (Διαφηµιστικά)
• Πετσέτες
• Ύφασμα σε τόπια (παραγωγή-ειδικές εκτυπώσεις - επεξεργασίες - βαφές)