Ειδικές κατασκευές

Απλά πείτε την ιδέα σας θα χαρούμε πολύ να την υλοποιήσουμε.

• Ειδικές κατασκευές με συνδυασμό υλικών και ηλεκτρολογικούς - ηλεκτρονικούς μηχανισμούς

• Ψυγεία

• Συστήματα Προβολής

• Διαφημιστικά υλικά