Χαρτί

Δεν φαντάζεστε τι μπορούμε να δημιουργήσουμε από χαρτί.

• Χαρτί σε φύλλα ή ρολά (παραγωγή – ειδικές επεξεργασίες)
• Συσκευασίες τροφίµων
• Συσκευασίες καλλυντικών
• Συσκευασίες φαρµάκων
• Ειδικές διαφηµιστικές παραγωγές (On Pack BOXES)