Παραγωγή

Σηµαντικό κοµµάτι για την επιτυχία µίας παραγωγής, είναι ο έλεγχος σε όλα τα στάδια. Οι συνεργάτες µας, σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς όπως η TUV και η SGS παρακολουθούν από κοντά όλα τα στάδια παραγωγής, για να εξασφαλίσουν τις προκαθορισµένες προδιαγραφές ποιότητας και την τήρηση του προσυµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος παραγωγής. Αυτή ακριβώς η συνέπειά µας έχει σαν αποτέλεσµα µακροχρόνιες συνεργασίες µε τους πελάτες µας. Αναλυτικότερα δουλεύουµε την κάθε παραγωγή που αναλαµβάνουµε σε τέσσερα στάδια: Με το Brief του πελάτη ξεκινάµε τη διερεύνηση των πιθανών λύσεων και την αξιολόγηση κόστους - ποιοτικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη επιλογή.

Σε δεύτερη φάση προτείνουµε συγκεκριµένα υλικά - προϊόντα µε πλήρη ανάλυση, που περιλαµβάνει το πρόγραµµα παραγωγής - εισαγωγής - παράδοσης και φυσικά κόστος.

Ακολουθεί η διαδικασία παραγωγής δοκιµίου - δείγµατος, προς έγκριση και διορθώσεις. Επίσης ορίζονται οι παράµετροι ποιότητας τελικού προϊόντος (AQL).

Το τελευταίο στάδιο µετά την έγκριση είναι η τελική παραγωγή, κατά την οποία γίνονται διαδοχικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια, σε συνεργασία µε διεθνείς φορείς πιστοποίησης όπως η TUV και η SGS.