Οι υπηρεσίες μας

Πιστεύουµε ότι, κάθε µεγάλη ιδέα δικαιούται την καλύτερη συσκευασία και παρουσίαση σύµφωνα µε τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές και στο πιο ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής.

Έτσι, κάθε project που αναλαµβάνουµε, είτε πρόκειται για ένα πλαστικό µπουκάλι, ένα γυάλινο βαζάκι ή µία ειδική κατασκευή, είναι και µία αφορµή για να αποδείξουµε για άλλη µια φορά πόσο µας αρέσουν τα δύσκολα.

Τα projects που αναλαµβάνουµε στις µεγάλες κατηγορίες υλικών, όπως το γυαλί, το πλαστικό, το χαρτί, το µέταλλο, το ύφασµα και τα υλικά νέας τεχνολογίας που απαιτούνται για ειδικές κατασκευές ή οι συνδυασµοί υλικών που συσκευάζουν ή συνοδεύουν προϊόντα, είναι η νέα πρόκληση που αντιµετωπίζουµε µε επιτυχία.